Novinky v pravidlech(Článek Dobrý den z Kurýrem)

Nová pravidla fotbalu už vstoupila v platnost

tjpSlovácko – Se začátkem nové fotbalové sezony dochází i k několika změnám jak v soutěžním řádu, tak i v samotných pravidlech fotbalu. Zajímavou novinkou, která už platí od 1. července, je střídání během utkání. Dosud mohl trenér během utkání střídat třikrát, od teď už může až pětkrát. Ovšem toto pravidlo platí až od třetí ligy níže. V soutěžích dospělých I. a II. ligy je možno v průběhu soutěžního utkání vystřídat nejvýše 3 hráče. „V soutěžích v rámci Zlínského kraje se střídá u mužů pět hráčů, stejně tak v soutěžích řízených OFS Uherské Hradiště,“ říká k novince František Miko, předseda okresního fotbalového svazu (OFS) v Uh. Hradišti.

Otázkou je, nakolik trenéři této možnosti využijí. V mnoha zápasech byly týmy rády, že nastoupily alespoň v základní jedenáctce. „Když se sejdeme ve větším počtu, tak se nové pravidlo dá využít, ale na druhou stranu, kolik týmů na okrese si může dovolit takový luxus? Většinou týmy mají k dispozici 13-14 hráčů. Ovšem ty týmy, co mají širší kádr, případně ačko i béčko, to asi budou praktikovat,“ uvádí k novince Petr Malenovský, jednatel a sekretář fotbalistů Huštěnovic. Zajímavá bude jistě i situace, kdy bude tým chtít v posledních minutách kouskovat hru a bude neustále střídat hráče. „Bude asi záležet na rozhodčím, jestli takové jednání bude tolerovat, ale pravidla to nijak nezakazují,“ dodává Malenovský. To ovšem není tak úplná pravda, protože rozhodčí může hru nastavit. „Za prodlevy ve střídání v samotném závěru zápasu může rozhodčí nastavit dobru hry, a to v případě, že se bude jednat o taktické střídání, nebo zdržování hry,“ objasňuje šéf okresních rozhodčích Ivan Šimon.

Sestupy už bez emocí

17V posledních letech rapidně přibývá případů, kdy kluby odmítají postoupit do vyšších soutěží, i když si postup vybojovaly anebo jim byl nabídnut tzv. mimo pořadí podle kritérií stanovených ve čl. 5 odst. 8 soutěžního řádu fotbalu. Proto se upravuje čl. 5 odst. 8 soutěžního řádu tak, aby možnost tzv. postupu mimo pořadí byla prioritně vymezena pro družstva, která se ve svých soutěžích umístí na 2. až 4. místě. „Pokud tato družstva postup odmítnou, sníží se počet sestupujících, ovšem při zachování zásady, že družstvo, které se umístí na posledním místě, sestupuje vždy,“ uvádí Miko.

Nastoupit může pět cizích státních příslušníků

Ke změně došlo také v počtu nastoupení cizích státních příslušníků. Kvóta se zvýšila ze 3 na 5 hráčů. Článek 51 SŘ má tuto podobu: V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit 5 hráčů, kteří jsou občany cizího státu. Netýká se soutěží přípravek, kde neplatí žádné omezení. V okrese Uherské Hradiště hraje oddíl Žítkové, který je občanským sdružením občanů Slovenské republiky. Za tento oddíl může nastoupit 5 hráčů, kteří jsou občany České republiky. V registračním průkazu má cizí státní příslušník u jména uvedeno písmeno z.

Start hráčů ve vyšší věkové kategorii

12Hráči mohou vedle své věkové kategorie (přípravka, žáci, dorost, dospělí) nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto: a) starší přípravka za mladší žáky, b) starší žáci za dorost, c) dorostenci za dospělé. „V soutěžích řízených OFS Uherské Hradiště mohou hráči mladší přípravky hrát za starší přípravku, hráči starší přípravky za žáky, žáci za dorost a dorostenci za dospělé. Dívky v kategorii přípravek a žákyň mohou startovat ve družstvech žáků s tím, že mohou být o jeden rok starší než žáci příslušné věkové kategorie,“ uvádí předseda okresních fotbalistů.

Asi největší diskuze nastanou jak jinak než u ofsajdu. Pravidlová komise se ovšem snažila tuto situaci co nejvíce zjednodušit, přesto se čeká, že hlavně na začátku sezony budou v některých případech emoce na pochodu. Základní pravidla objasňuje předseda komise rozhodčích OFS Uh. Hradiště Ivan Šimon.

Ofsajdová pozice

Ofsajdová pozice hráče není sama o sobě porušením pravidla. Hráč je v ofsajdové pozici, je-li blíže k soupeřově brankové čáře než míč a než předposlední hráč soupeře (posledním je zpravidla brankář). Hráč přitom musí být na soupeřově polovině hrací plochy.

Ofsajd

Výklad pravidla k aktivnímu zapojení do hry hráče v ofsajdové pozici. Hráč je aktivně zapojen do hry, jestliže podle názoru rozhodčího:

a) ovlivňuje soupeře tak, že soupeři vezme nebo omezí jeho možnost hrát míčem tím, že mu brání ve výhledu nebo ho omezuje v pohybu. Přitom se předpokládá, že hráč může aktivně ovlivňovat soupeře jen tehdy, má-li možnost se soupeřem svést souboj o míč.

b) získává ze svého postavení výhodu, tzn., že v ofsajdové pozici hraje míčem, který se odrazil od tyče nebo břevna, nebo v ofsajdové pozici hraje míčem, který se odrazil od hráče soupeře, nebo byl tečován, případně zahrán hráčem soupeře při obranném zákroku. Získá-li hráč v ofsajdové pozici míč od soupeřova hráče, který úmyslně (vědomě a kontrolovaně) zahraje míč (vyjma obranného zákroku), není považován za hráče, který ze svého postavení získal výhodu.

Podívejte se, které situace by už rozhodčí neměli posuzovat jako ofsajdové a které naopak proviněním proti pravidlům zůstávají.

9„Doposud asistent rozhodčího zvedal praporek, pokud útočící fotbalista v ofsajdové pozici vědomě či nevědomě omezoval obránce v pohybu nebo v možnosti hrát míč. Přitom se za zásadní považovala vzdálenost do dvou metrů. Nově se bude jednat o ofsajd až ve chvíli, kdy útočící hráč v ofsajdové pozici bude v hratelné vzdálenosti, kdy může jít aktivně do souboje. Zjednodušeně se tak zkrátila nutná vzdálenost útočníka od obránce na metr až metr a půl,“ objasňuje nové změny Šimon.

Druhá změna se týká posuzování situace, kdy se do přihrávky na útočícího hráče v ofsajdové pozici (pozor, to není ofsajd!) vloží obránce. „Pokud chce vědomě a kontrolovaně odehrát míč, který následně zahraje k útočníkovi v ofsajdové pozici, rozhodčí nechají pokračovat ve hře. Naopak když obránce míč sice tečuje nebo se od něj odrazí, ale jen nevědomě nebo instinktivně, tak se i nadále o ofsajd jedná. Důležité také je, že se nepohybuje směrem k míči,“ doplňuje Ivan Šimon.

Neumíte si zmíněné situace představit? Podívejte se na následující videa, která vám nový výklad ozřejmí. Detailnější vysvětlení můžete najít na webu: http://www.rozhodci-fotbal.cz/pravidla/ofsajd-1-7-2013.

K dalším změnám patří i to, že hráči musí mít stejnou výstroj. Pokud vně stulpen použije hráč pásku nebo jiný materiál, musí mít barvu stejnou jako ta část stulpen, na kterou je páska použita. A v neposlední řadě platí, že bezprostředně po míči rozhodčího nelze docílit branky. Je-li míč rozhodčího kopnut přímo do soupeřovy branky, je nařízen kop od branky. Je-li míč rozhodčího kopnut přímo do vlastní branky, je nařízen kop z rohu.